Slutmonteringen fortsätter

Nu börjar förarplatsen bli klar. Spak- och pedalställ samt golv är monterade. Instrumentbrädan är på plats och elen är inkopplad. I det tomma hålet till vänster på instrumentbrädan skall temperaturmätaren sitta.
Under bandens stödhjul är avledningsplåtar monterade. På dessa ska all lera och annan skit som fastnar i bandet glida undan så att det inte blir kvar i bandaggregatet.

Återmontering

Arbetet med att montera ihop vagnen fortsätter. Nu är bränsletank och kylare tillbaka på sina ursprungliga platser. Främre delen av golvet i stridsutrymmet är också på plats. Förarstolen är dock alldeles för hög och måste sänkas, för som det är nu får man inte vara längre än 150 cm om man inte skall slå i huvudet.

Karossen på plats

Vi har tagit ett stort steg framåt, för nu är karossen på plats på underredet. Att få karossen på plats var ganska enkelt, det stora jobbet var att få alla bultar som håller ihop kaross och underrede på plats. Om jag har räknat rätt så är det 109 st.

En bra kran var till ovärderlig hjälp då karossen lyftes på plats.

Klart att para ihop kaross och underede.

Nu är motorn monterad i karossen och styrväxeln upplyft i underredet. Konstruktionen är lite udda för motor och växellåda är fastskruvade i karossen medan styrväxeln är fäst både i underredet och karossen.

Nästa steg blir att montera karossen på underredet, lyfta upp styrväxeln och montera fästena för den. Jag får lite panik bara genom att tänka på jobbet som är kvar; trångt, svåråtkomligt och taskiga arbetsställningar.

Förberedelser för slutmontering

Nu är drivlinan provad och den fungerar som den ska.
Nästa steg är att montera karossen på underredet men det är en del förberedelser som måste göras först. Med hjälp av en hjullastare är motorramen med motor och växellåda utlyft ur underredet. Karossen och motorramen måste nämligen monteras ihop till en enhet innan karossen monteras på underredet.

Fotografering

Vi har gjort en fotodokumentation av drivlinan. Då karossen är pålyft och durkplåtarna på plats är det omöjligt att se hur drivlinan är konstruerad. För att få bättre ljus för fotograferingen hängde vi upp ett antal ljusa presenningar runt vagnen.

Ett litet smakprov på resultatet.