Instruktionsböcker

Vi har kopior på instruktionsböckerna för Strv 21, Strv 21-29 (utkast) samt Strv 21-29 (utgiven). Tyvärr är kvalitén dålig då det är kopior på kopior. Då instruktionsböckerna innehåller mycken användbar information för renoveringsarbetet har vi gjort en avskrift av den utgivna instruktionsboken för Strv m21-29. I instruktionsboken saknas dock två bilagor nämligen ”Felaktigheter och deras avhjälpande” samt ”Föreskrifter beträffande vagnvård”. Om det är någon som har en kopia på dessa skulle vi bli mycket tacksamma om vi fick ta del av den.

I instruktionsboken finns också ett stort antal referenser till bilder och figurer. Jag tror vi har tillgång till de flesta av dessa men det är kopior på kopior med mycket varierande kvalité som kräver mycket arbete att få ordning på.

Instruktionbok m21-29

Kommentera