Fästen för motorramen.

För att göra det möjligt att montera och prova drivlinan, utan att först montera på karossen, har vi på underredet monterat grova plattor för att i dem montera fästena till motorramen. Då hela drivlinan är på plats har vi full visuell överblick över den och vi kan då på ett säkert sätt provköra den.
2016-03-07_1

Nu är alla fästena på plats och det är klart för att lyfta i motorramen.
2016-03-07_2

Kommentera