Elsystemet börjar komma på plats.

Elsystemet i vagnen är inte speciellt komplicerat. Det består av två säkringsdosor, belysning samt elstart och en elektrisk bränslepump. Inne i vagnen är de flesta kablar dragna, så det är bara instrumentbrädan som saknas.
2016-11-14_22016-11-14_1

Även i motorrummet börjar kablarna komma på plats.
2016-11-14_3

Kommentera