Slutmonteringen fortsätter

Nu börjar förarplatsen bli klar. Spak- och pedalställ samt golv är monterade. Instrumentbrädan är på plats och elen är inkopplad. I det tomma hålet till vänster på instrumentbrädan skall temperaturmätaren sitta.
Under bandens stödhjul är avledningsplåtar monterade. På dessa ska all lera och annan skit som fastnar i bandet glida undan så att det inte blir kvar i bandaggregatet.

Kommentera