Äntligen!

Tisdagen den 12 juni var det officiell visning av vagnen. Ett antal inbjudna gäster fick en presentation av vagnen samt om renoveringen. Därefter kördes vagnen några varv så att alla kunde se och höra den 100 år gamla konstruktionen röra sig för egen maskin. De två i besättningen var mycket nöjda och glada efter en lyckad visning.

Nu står vagnen uppställd på museet. Men lördagen den 18 augusti samt söndagen den 2 september kommer den att visas upp rulla igen.

Slutmonteringen fortsätter

Nu börjar förarplatsen bli klar. Spak- och pedalställ samt golv är monterade. Instrumentbrädan är på plats och elen är inkopplad. I det tomma hålet till vänster på instrumentbrädan skall temperaturmätaren sitta.
Under bandens stödhjul är avledningsplåtar monterade. På dessa ska all lera och annan skit som fastnar i bandet glida undan så att det inte blir kvar i bandaggregatet.

Återmontering

Arbetet med att montera ihop vagnen fortsätter. Nu är bränsletank och kylare tillbaka på sina ursprungliga platser. Främre delen av golvet i stridsutrymmet är också på plats. Förarstolen är dock alldeles för hög och måste sänkas, för som det är nu får man inte vara längre än 150 cm om man inte skall slå i huvudet.

Karossen på plats

Vi har tagit ett stort steg framåt, för nu är karossen på plats på underredet. Att få karossen på plats var ganska enkelt, det stora jobbet var att få alla bultar som håller ihop kaross och underrede på plats. Om jag har räknat rätt så är det 109 st.

En bra kran var till ovärderlig hjälp då karossen lyftes på plats.

Klart att para ihop kaross och underede.

Nu är motorn monterad i karossen och styrväxeln upplyft i underredet. Konstruktionen är lite udda för motor och växellåda är fastskruvade i karossen medan styrväxeln är fäst både i underredet och karossen.

Nästa steg blir att montera karossen på underredet, lyfta upp styrväxeln och montera fästena för den. Jag får lite panik bara genom att tänka på jobbet som är kvar; trångt, svåråtkomligt och taskiga arbetsställningar.