Tornet invändigt.

Nu är pistolluckorna monterade i tornet. Då luckorna är stängda är man hänvisade till de 6 små hålen vilka ger en mycket begränsad möjlighet till observation. Den mörka cirkeln mitt på luckan  är vredet till låsskruven som användes för att låsa luckan i öppet respektive stängt läge.
2016-05-16_2 2016-05-16_1

Kulspruteskytten hade det inte så lätt, det lilla fyrkantiga hålet är 2X2.5 cm och det var genom detta han siktade då han sköt med kulsprutan.
2016-05-16_3

Tornet

Tornet har kommit tillbaka efter målning. Tyvärr så var lagerbanan till tornkransen också målad så där var vi tvungna att ta bort färgen. Manteln till Kspn är monterad och även handtaget för att manövrera den sitter på plats. Det som återstår är att måla tornet vit på insidan samt montera pistolluckorna.
2016-04-25_1 2016-04-25_2

Fästen för motorramen.

För att göra det möjligt att montera och prova drivlinan, utan att först montera på karossen, har vi på underredet monterat grova plattor för att i dem montera fästena till motorramen. Då hela drivlinan är på plats har vi full visuell överblick över den och vi kan då på ett säkert sätt provköra den.
2016-03-07_1

Nu är alla fästena på plats och det är klart för att lyfta i motorramen.
2016-03-07_2

Styrväxeln är monterad.

Fästena till styrväxel och motorram är inte fästade i underredet utan i karossen. För att kunna provköra drivlinan har vi därför skaffat ett antal plåtar, med samma tjocklek som karossen, för att i dessa kunna montera fästena för styrväxel och motorram på rätt sätt. Plåtarna för styrväxeln är monterade och i dem fästena för styrväxeln. Nu återstår att montera plåtarna för att fästa motorramens fästen. Då det är klart kan vi provköra den kompletta drivlinan.
4016-02-29_1 4016-02-29_2