The power pack

Now that the engine and transmission are in place in the motor frame, it is time to mount the cooling fan, water pump and all other details necessary for a functioning engine package.
2015-05-18_2

Thou the engine was dismounted from the carriage when we started the renovation, we hade no idea how the forward engine bracket was constructed. But shame on those who give up, we constructed our own bracket.
2015-05-18_12015-05-18_3

2 thoughts on “The power pack

  1. Har sagt det förut, men säger det igen – ni gör ett fantastiskt beundransvärt jobb!
    Blir inte motorfästet för stumt? Eller är motorramen avfjädrad?
    Bästa hälsningar från Per-Arne Öhman

    • Tack för uppskattningen.
      Motorn och växellådan är stumt bultade mot övre delen av motorramen. Mellan övre och undre delen av ramen sitter det 15 mm tjocka gummimellanlägg. Så en viss avfjädring finns det.

Leave a Reply to Per-Arne Öhman Cancel reply