Nästa styrväxel

Nu är styrväxeln som skall visas i museet klar och vi har lärt oss mycket under arbetet med den. Så nu är det dags att börja med den som skall sitta i vagnen. Lådan är uppallad i verkstaden och allt länkage samt kopplingspaketen demonterade. Nästa steg blir att göra rent, blästra och måla alla delarna.

2014-11-10_1 2014-11-10_2

Styrväxeln framifrån                                           och bakifrån.

Nästan klar med styrväxeln

Styrväxeln börjar nu bli klar. Inkommande axel och främre styrkoppling är monterade liksom främre styrbroms. Att styrväxeln är upprest i vertikalt läge är bara för att underlätta monteringen då varje detalj väger sina modiga kilon.

2014-10-27_12014-10-27_2

Då det är meningen att styrväxeln skall ställas ut i museet har vi målat stommen, dvs de delar som inte roterar, i grått medan alla rörliga delar enbart är grundmålade.  Detta för att det skall vara lättare att förstå dess funktion.

2014-10-27_3

 

Nya vevstakar i motorn

Nu börjar motorn bli klar. Vi behövde nya vevstaksbultar och med hjälp av Scania fick vi fram en uppsättning. De är nu monterade och fixerade.

2014-09-28_2

Vi behöver byta alla bandbultarna och måste därför ta isär banden. Ett band, bestående av 75 bandplattor, är efter mycket slit delat och väntar nu på nya bultar.
2014-09-28_12014-0928_3

Styrkopplingen

Vi har börjat montera ihop kopplingspaketet till styrväxeln. Paketet har varit demonterat för inspektion och rengöring och nu är det dags att montera ihop det igen.

2014-09-22_1

Efter att stödhylsa, fjäder, kopplingsfingrar och urtrampningslager är på plats, är paketet klart för montering i styrväxeln.

2014-09-22_22014-09-22_3