Nu tar vi julledigt

I måndags var det årets sista arbetskväll.
Demonteringen av vagnen är nu i stort sett klar, det enda som är kvar att ta loss är boggielådorna i vänster bandaggregat samt att lyfta ur slutväxlarna. Därefter är underrede och kaross klara att skickas iväg för blästring och grundmålning. Själva har vi en miljon småprylar att rengöra, renovera, måla och smörja in före vi kan börja att montera ihop vagnen igen. Det saknas verkligen inte jobb för överskådlig tid framöver.

Det jobbas (1) Det jobbas (3)Det jobbas (4) Det jobbas (2)

Ett stort tack till Er alla som varit med och jobbat under hösten och därmed gjort renovering möjligt.

Nästa steg i arbetet, bandaggregatet.

Nu då underredet är uppallat på ett rullflak så det är möjligt att komma åt att arbeta med bandaggregatet. Bandet bärs upp av sex stödhjul och det finns sex boggielådor som fördelar trycket mot marken. Varje boggielåda har fyra bärhjul och lådan bärs upp av fyra fjädrar. En lite udda konstruktion men det mesta var ju nytt och oprovat då vagnen konstruerades år 1918. Med tanke på alla stöd och bärhjul så har vi jobb hela vintern med göra rent och smörja lager.

2013-12-09.32013-12-09.2

Nä du ser inte fel, underkanten på bärhjulen befinner sig ca 3 cm ovanför underkanten på boggielådan.

Avbandat och uppallat

Så var turen kommen till chassiet att få en mer värdig viloplats på ett rullflak. Under söndagen (08/12) placerades chassiet på ett rullflak och pallades upp, detta för att enklare kunna arbeta med bandaggregatet, men även för att underlätta om vi behöver flytta på botten i framtiden. Bägge banden togs av och rullades ihop för att plockas isär och kontrolleras vid ett senare tillfälle. I och med detta kan arbetet med att kontrollera och renovera alla boggilådor och överrullar påbörjas.

Nu är verkstaden städad och fin

Nu har verkstaden blivit städad och uppsnyggad. Efter att vagnen delades och vi började jobba på tre täter blev det ganska rörigt med delar liggande både högt och lågt. Men nu har fått ordning och reda på alla prylar, allt är uppmärkt och lagt i pallart. Det är en ren fröjd att kunna gå genom verkstaden utan att behöva väja för en massa grejor som är i vägen.

2013-11-25.12013-11-25.2 2013-11-25.3

Och så var turen kommen till tornet.

Tornet på vagnen, som är ett litet handvridet enmanstorn utrustat med en kulspruta, är nu rensat från all löstagbar utrustning. Tornet som är mycket spartanskt inrett med en kulspruta, två pistolluckor och fyra siktspringor. Det har dessutom en tornlucka vilken enbart är användbar för observation.
Att allt satt fast så att det behövdes spett och slägga för att få isär delarna är en annan sak.2013-11-18

Elsystemet är nu urplockat ur vagnen.

Nu är elsystemet urplockat ur vagnen. Det är inte speciellt avancerat, två lampor fram, en bak och en sökarlycka vid förarplatsen. Sen tillkommer det kablar för ström till magneten, den elektriska bränslepumpen och startmotorn. Alltsammans styrs från ett centralinstrument som sitter till höger på instrumentbrädan. Vi inte har hunnit kontrollera i vilket skick centralinstrument är, så det är bara att hålla tummarna att det fungerar och är användbart. På den vänstra bilden nedan ligger hela elsystemet utlagt på golvet. På den andra bilden ser ni instrumentbrädan med centralinstrumentet till höger.

2013-11-16-2 2013-11-16-1

De övriga instrumenten är för oljetryck och kylvattentemperatur. Reglaget i mitten är till för att justera förgasarens bränsleblandning.

Nu kan vi börja jobba parallelt.

I måndags var vädret på vår sida så vi tog ut vagnen ur verkstaden och lyfte av karossen. Samtidigt passade vi på att lyfta ur växellådan och styrväxeln. Karossen placerades på ett rullflak så att den blir flyttbar. Underredet puttades tillbaka in i verkstaden och det ser verkligen avskalat ut.

2013-11-05-2 2013-11-05-1Styrväxeln och växellådan är tillfälligtvis bara nerställda på golvet, för samtidigt som vi drog ut vagnen ur verkstaden passade vi på att möblera om lite för att få bättre plats. Så snart kommer både växellådan och styrväxeln att stå på betydligt mer ändmålsenliga platser.

2013-11-05-3 2013-11-05-4

På måndag lyfter vi av karossen

Under förutsättning att vädret är bra så lyfter vi av karossen från underredet på måndag. Då vi inte har tillräckliga lyftanordningar inomhus är vi hänvisade till att använda en hjullastare att lyfta med och blir vi väderberoende. Vi har förbrett genom att slå på banden, sätta tillbaka motorhuven, röja plats i verkstaden och fixa fram ett rullflak att ställa karossen på. Dessutom har vi provlyft i båda ändarna av karossen för att säkerställa att alla skruvförband är lossade. Så nu håller vi tummarna så att vädret inte sätter käppar i hjulen, förlåt banden.

2013-10-28.12013-10-28.32013-10-28.2

Instruktionsböcker

Vi har kopior på instruktionsböckerna för Strv 21, Strv 21-29 (utkast) samt Strv 21-29 (utgiven). Tyvärr är kvalitén dålig då det är kopior på kopior. Då instruktionsböckerna innehåller mycken användbar information för renoveringsarbetet har vi gjort en avskrift av den utgivna instruktionsboken för Strv m21-29. I instruktionsboken saknas dock två bilagor nämligen ”Felaktigheter och deras avhjälpande” samt ”Föreskrifter beträffande vagnvård”. Om det är någon som har en kopia på dessa skulle vi bli mycket tacksamma om vi fick ta del av den.

I instruktionsboken finns också ett stort antal referenser till bilder och figurer. Jag tror vi har tillgång till de flesta av dessa men det är kopior på kopior med mycket varierande kvalité som kräver mycket arbete att få ordning på.

Instruktionbok m21-29