Motorpaketet

Nu när motor och växellåda är på plats i motorramen, är det dags att montera på kylfläkt, vattenpump och alla övriga detaljer som krävs för ett fungerande motorpaket.
2015-05-18_2

Då motorn var urplockad ur vagnen när vi började renoveringen, har vi ingen aning om hur det främre motorfästet var konstruerat. Men skam den som ger sig, vi konstruerade ett eget.
2015-05-18_12015-05-18_3

Motorpaketet monterat

Nu är både motor och växellåda monterade i motorramen. Före monteringen har motorn och växellådan blivit genomgångna och iordninggjorda. Motorn är fortfarande helt ”ren” men förgasare, magnet, startmotor och generator är renoverade och ligger färdiga för montering.

Visst är det förunderligt vilken skillnad rengöring, blästring och målning gör!

2015-05-10_12015-05-10_2

Motorpaketet snart monterat.

Karossen är nu blivit ivägskickad för blästring och målning. Vi räknar med att få tillbaka den, målad och fin, i slutet av sommaren. Motorn har blivit placerad i sin ram och förberedelserna för att montera ihop den med växellådan är i full gång.

2015-04-27

Underredet är intaget i verkstaden och och vi har konstaterat att det fanns en massa sprickor i bandlådorna, troligen orsakade av sten som har fastnat i banden. De flesta av sprickorna har vi svetsat ihop men det finns en hel del kvar att göra innan vi kan börja montera dit bandaggregatet.

Motorn på plats i motorramen

Nu har vi lyft i motorn i motorramen, nästa steg blir att montera dit växellådan. Då den är på plats är det dags att montera på motorns tillbehör.
2015-04-13_1

Vi har vänt upp och ned på underredet och tagit in det i verkstaden för att, på ett smidigt sätt, kunna montera boggilådorna. Men det syns att vagnen har körts i terrängen, för underredet har tagit en hel del stryk, så innan vi kan montera boggilådorna är det en hel del riktjobb och svetsjobb som behöver göras.
2015-04-13_2

Ett steg närmare målet

Nu är styrväxeln färdigmonterad, men oj, vilket pillande det var att få länkaget på plats och att få det att fungera. Då det finns fyra olika justeringar till varje styrbroms, kommer det att bli en hel del funderande och provande innan vi får allt att fungera som det ska.
2015-03-30_1

Nästa del i renoveringen är bandaggregatet, där boggielådorna är en huvudkomponent som måste fixas till.
2015-03-30_2