Nu tar vi julledigt

I måndags var det årets sista arbetskväll.
Demonteringen av vagnen är nu i stort sett klar, det enda som är kvar att ta loss är boggielådorna i vänster bandaggregat samt att lyfta ur slutväxlarna. Därefter är underrede och kaross klara att skickas iväg för blästring och grundmålning. Själva har vi en miljon småprylar att rengöra, renovera, måla och smörja in före vi kan börja att montera ihop vagnen igen. Det saknas verkligen inte jobb för överskådlig tid framöver.

Det jobbas (1) Det jobbas (3)Det jobbas (4) Det jobbas (2)

Ett stort tack till Er alla som varit med och jobbat under hösten och därmed gjort renovering möjligt.

Nästa steg i arbetet, bandaggregatet.

Nu då underredet är uppallat på ett rullflak så det är möjligt att komma åt att arbeta med bandaggregatet. Bandet bärs upp av sex stödhjul och det finns sex boggielådor som fördelar trycket mot marken. Varje boggielåda har fyra bärhjul och lådan bärs upp av fyra fjädrar. En lite udda konstruktion men det mesta var ju nytt och oprovat då vagnen konstruerades år 1918. Med tanke på alla stöd och bärhjul så har vi jobb hela vintern med göra rent och smörja lager.

2013-12-09.32013-12-09.2

Nä du ser inte fel, underkanten på bärhjulen befinner sig ca 3 cm ovanför underkanten på boggielådan.

Avbandat och uppallat

Så var turen kommen till chassiet att få en mer värdig viloplats på ett rullflak. Under söndagen (08/12) placerades chassiet på ett rullflak och pallades upp, detta för att enklare kunna arbeta med bandaggregatet, men även för att underlätta om vi behöver flytta på botten i framtiden. Bägge banden togs av och rullades ihop för att plockas isär och kontrolleras vid ett senare tillfälle. I och med detta kan arbetet med att kontrollera och renovera alla boggilådor och överrullar påbörjas.