Avbandat och uppallat

Så var turen kommen till chassiet att få en mer värdig viloplats på ett rullflak. Under söndagen (08/12) placerades chassiet på ett rullflak och pallades upp, detta för att enklare kunna arbeta med bandaggregatet, men även för att underlätta om vi behöver flytta på botten i framtiden. Bägge banden togs av och rullades ihop för att plockas isär och kontrolleras vid ett senare tillfälle. I och med detta kan arbetet med att kontrollera och renovera alla boggilådor och överrullar påbörjas.

Kommentera