Styrkopplingen

Vi har börjat montera ihop kopplingspaketet till styrväxeln. Paketet har varit demonterat för inspektion och rengöring och nu är det dags att montera ihop det igen.

2014-09-22_1

Efter att stödhylsa, fjäder, kopplingsfingrar och urtrampningslager är på plats, är paketet klart för montering i styrväxeln.

2014-09-22_22014-09-22_3