Motorpaketet monterat

Nu är både motor och växellåda monterade i motorramen. Före monteringen har motorn och växellådan blivit genomgångna och iordninggjorda. Motorn är fortfarande helt ”ren” men förgasare, magnet, startmotor och generator är renoverade och ligger färdiga för montering.

Visst är det förunderligt vilken skillnad rengöring, blästring och målning gör!

2015-05-10_12015-05-10_2

Kommentera