Fästen för motorramen.

För att göra det möjligt att montera och prova drivlinan, utan att först montera på karossen, har vi på underredet monterat grova plattor för att i dem montera fästena till motorramen. Då hela drivlinan är på plats har vi full visuell överblick över den och vi kan då på ett säkert sätt provköra den.
2016-03-07_1

Nu är alla fästena på plats och det är klart för att lyfta i motorramen.
2016-03-07_2

Styrväxeln är monterad.

Fästena till styrväxel och motorram är inte fästade i underredet utan i karossen. För att kunna provköra drivlinan har vi därför skaffat ett antal plåtar, med samma tjocklek som karossen, för att i dessa kunna montera fästena för styrväxel och motorram på rätt sätt. Plåtarna för styrväxeln är monterade och i dem fästena för styrväxeln. Nu återstår att montera plåtarna för att fästa motorramens fästen. Då det är klart kan vi provköra den kompletta drivlinan.
4016-02-29_1 4016-02-29_2