Dubbla kylfläktar.

För att klara kylningen på motorn är vagnen utrustad med en mycket stor kylare försedd med dubbla fläktkåpor. Då originalmotorn var urplockad ur vagnen då vi började renoveringen, saknades fästena till de två kylfläktarna. Vi har därför fått tillverka nya fästen som nu är provmonterade på motorn.
2016-05-23_1 2016-05-23_2

Tornet invändigt.

Nu är pistolluckorna monterade i tornet. Då luckorna är stängda är man hänvisade till de 6 små hålen vilka ger en mycket begränsad möjlighet till observation. Den mörka cirkeln mitt på luckan  är vredet till låsskruven som användes för att låsa luckan i öppet respektive stängt läge.
2016-05-16_2 2016-05-16_1

Kulspruteskytten hade det inte så lätt, det lilla fyrkantiga hålet är 2X2.5 cm och det var genom detta han siktade då han sköt med kulsprutan.
2016-05-16_3