Radio

På några gamla bilder ser man en telegrafist i arbete i vagnen och till höger om honom syns den stora antennen.

I instruktionboken för Strv m/21-29, fastställd den 1 oktober 1934, finns en radio med beteckningen ”Apparat 1 W Sv” upptagen. Vi har inte hittat några uppgifter om denna radio, däremot fanns det inom Armén en radiostation med beteckningen ”1 W Br m/28” där Br står för bärbar. Då man jämför tillbehörslistorna är de identiska för apparaterna ”1 W Sv” och ”1 W Br”. Vi antar att man har tagit en apparat ”1 W Br” och modifierat den för stridsvagnsbruk och samtidigt döpt om den till ”1 W Sv”. En av dessa modifieringar är anslutningen av antennen som på ”1 W Br” är fäst direkt på apparatlådan med den för ”1 W Sv” sitter på vagnens utsida.

De tre fotona av ”1 W Br” är tagna av Björn Hörstedt vid Armémuseum i Stockholm.

4 thoughts on “Radio

  1. Försök med radio i strv m/21 gjordes, om jag inte fel underrättad, 1925. Kan då rimligen inte varit med 1 W sv m/28 utan en annan okänd radio. Men dessa försök var med all säkerhet inte de sista. Som ledningsvagn i försöken 1925 användes deb Renault Ft som Sverige då hade och vars 37 mm kanon då satt monterad i tornet på den vagn som nu renoveras
    Vagnen på fotot är m/21 med reg.nr. 10. Se gastub och gaslykta på tornets baksida vilket är typiskt för strv m/21.

    • När fotot är taget vet vi inte, men vagn #10 blev aldrig ombyggd till m/21-29. De vagnar som blev ombyggda hade individnummer 2, 3, 4, 5 och 7.

Kommentera