Stol för föraren

I vagnen finns det bara två sittplatser, en stol för föraren och en pall för vagnschefen, vilka båda saknas. Vi har därför tagit en stol från en KP-bil, målat upp den och klätt om den med ett grovt grönt tyg. Pallen finns kvar i vagnen som står på museet, så en sådan kan vi tillverka senare.

Påfylning av olja

Vi har fått hem olja för växellåda, styrväxel och slutväxlar. Vi har fyllt på några liter i varje enhet, främst för att se och kontrollera att det inte läcker någonstans. Om vi inte har några läckage är det dags att starta upp motorn igen och kontrollera att växellådan och styrväxeln fungerar som de ska.