Slitna bandplattor

Banden är gamla och slitna vilket medfört att bandplattorna har blivit individuellt slitna. Detta gör att de kärvar om de monteras ihop med en annan platta än den de satt ihop med tidigare. På den vänstra bilden syns det ”skägg” som har bildats då plattorna har gnidits mot varandra. På den högra bilden syns samma platta där ”skägget” är bortslipat för att göra det möjligt att montera bandplattorna oberoende av varandra.

 

Kommentera