Bandaggregatet

Bandaggregatet består av 14 boggielådor, 7 st per band. Varje boggielåda har 4 bärhjul vilket innebär att vagnen rullar på totalt 56 bärhjul. Bärhjulen har inte direktkontakt med bandplattorna utan rullar på de bussningar i vilken bandbulten löper. För att förlänga den tid som bärhjulen har kontakt med  bussningarna har dessa en avfasning vilken syns tydligast på de bussningar vi har bytt ut.

Boggielådorna med sina fyra bärhjul.

Bandplattor med nya bussningar där avfasningen syns tydligt.

Kommentera