Slutmonteringen fortsätter

Nu börjar förarplatsen bli klar. Spak- och pedalställ samt golv är monterade. Instrumentbrädan är på plats och elen är inkopplad. I det tomma hålet till vänster på instrumentbrädan skall temperaturmätaren sitta.
Under bandens stödhjul är avledningsplåtar monterade. På dessa ska all lera och annan skit som fastnar i bandet glida undan så att det inte blir kvar i bandaggregatet.

Återmontering

Arbetet med att montera ihop vagnen fortsätter. Nu är bränsletank och kylare tillbaka på sina ursprungliga platser. Främre delen av golvet i stridsutrymmet är också på plats. Förarstolen är dock alldeles för hög och måste sänkas, för som det är nu får man inte vara längre än 150 cm om man inte skall slå i huvudet.