2 thoughts on “We have started the renovation again.

  1. Stridsvagnskonstruktion…..hur och varför!

    För att lyfta på kylaren fick vi demontera delar av vagnen. I princip hela överdelen på motorrummet. Karossen är uppbyggd som ett “pepparkakshus” av enskilda plåtar bultade ihop. Bultskallarna på utsidan är toppiga, inte som nitar utan mer konformade, med en avslutande spets.

    Varför denna form? Är det funktion eller form (utseende) som ligger bakom denna lösning?

    • Ju du har rätt i att konstruktionen vid första anblicken ser “konstig” ut. Då man byggde vagnen har man definitivt inte tänkt på att någon skall underhålla/reparea något. Man har skruvat ihop vagnen nerifrån och upp.
      Då det gäller bultskalarna på vagnens utsida står det att läsa i instruktionsboken “För att minska träffverkan äro vissa pansarplåtar snedställda och utvändiga bultar försedda med koniska huvuden.”.

Leave a Reply