One thought on “Gearbox.

  1. Vet inte om det var målat i originalutförandet, men maskindetaljer i putsad mässing är vackrare än de skönaste orkidéer. Inget av originalutförandet riskerar att förstöras om mässingen lämnas omålad, det går ju alltid att måla senare om det skulle finnas skäl för detta.
    Vill i övrigt passa på att framföra min uppskattning och min beundran för den kulturgärning ni utför vid restaureringen av vagnen!
    Med bästa hälsningar från Per-Arne Öhman

Leave a Reply