One thought on “Now it’s time for the motor.

  1. Fantastisk kulturgärning ni utför!
    Glöm inte ett det finns en magnetiseringsapparat på Lagnö, jag visade Fredlund den och jag har gett honom dokumentation om dess användning m.m. Den kan kanske behövas för att få till ordentlig gnista från tändmagneten.

    Hälsningar från Per-Arne

Leave a Reply to Per-Arne Öhman Cancel reply