Om Stridsvagn m/21-29

DSCN1870
Stridsvagn m/21-29 är en tysk testkonstruktion och hette i original LK II (Leichter Kampfwagen). 10 st vagnar köptes från Tyskland 1921.
Den svenska beteckningen blev Strv m/21. Vagnarna köptes i hemlighet från Tyskland och importerades i byggsats som ”traktorer och bleckslageriarbeten” och monterades vid Flottans varv i Stockholm. I augusti 1922 påbörjades försöksverksamheten vid Svea Livgarde i Stockholm på order av infanteriinspektören, under ledning av Bertil Burén, chef för vår första stridsvagnsbataljon. Vagnarna flyttades senare över till Göta Livgarde där en stridsvagnsbataljon organiserades i januari 1928. 5 st fm/22 byggdes omkring 1930 om till Strv m/21-29 av Nohab i Trollhättan och Landsverk i Landskrona, vagnarna försågs bla med ny svensk motor och växellåda.
Det enda elektriska systemet på vagnen är tändsystemet. Motorn vevades i gång för hand, det gick också att göra inifrån stridsrummet. Belysning vid mörkerkörning var en gaslykta som erhöll acetylengas från en tub baktill på tornet.

Bevarade exemplar:
Det finns en bevarad Strv m/21 och den finns på Arsenalen. Då man kommer in i museet är det den första vagnen man ser.
Tre exemplar av Strv m/21-29 är bevarade. Två av dessa finns i Strängnäs och det är renoveringen, till körbart skick, av en av dessa vi beskriver på denna blogg. Den tredje vagnen finns i Tyskland och är utställd på Pansarmuseet i Munster.

Kommentera