2 år med 21-29:an

Det är nu snart 2 år sedan vi rullade in m/21-29 i verkstaden för att starta upp renoveringen.
2015-06-29_1

Det första året ägnade vi åt att plocka isär vagnen bit för bit. Det blev ett stort antal lastpallar med delar, många av dem instoppade i rosa plastpåsar. Varenda liten del bokfördes så att vi senare skulle veta vad delen är till för och var den satt.
2015-06-29_22015-06-29_32015-06-29_42015-06-29_5

Det här året har gått åt till att rengöra, blästra och måla delar, vi har fortfarande en massa delar i pallar men nu är de flesta av dem blästrade och målade. Styrväxel och växelåda har blivit renoverade. Motor och växellåda är monterade i sin ram och snart är motorn klar för provkörning. Underredet är blästrat och målat, huvuddelen av boggielådorna är iordninggjorda.
2015-06-29_62015-06-29_72015-06-29_82015-06-29_9

Nu tar vi en välbehövlig sommarledighet men i augusti startar vi upp igen. Det första vi då skall göra är att få klart motorpaketet och montera boggielådorna i underredet.

Ha en fin sommar så hörs vi i höst!

Motorpaketet

Nu när motor och växellåda är på plats i motorramen, är det dags att montera på kylfläkt, vattenpump och alla övriga detaljer som krävs för ett fungerande motorpaket.
2015-05-18_2

Då motorn var urplockad ur vagnen när vi började renoveringen, har vi ingen aning om hur det främre motorfästet var konstruerat. Men skam den som ger sig, vi konstruerade ett eget.
2015-05-18_12015-05-18_3

Motorpaketet monterat

Nu är både motor och växellåda monterade i motorramen. Före monteringen har motorn och växellådan blivit genomgångna och iordninggjorda. Motorn är fortfarande helt ”ren” men förgasare, magnet, startmotor och generator är renoverade och ligger färdiga för montering.

Visst är det förunderligt vilken skillnad rengöring, blästring och målning gör!

2015-05-10_12015-05-10_2

Motorpaketet snart monterat.

Karossen är nu blivit ivägskickad för blästring och målning. Vi räknar med att få tillbaka den, målad och fin, i slutet av sommaren. Motorn har blivit placerad i sin ram och förberedelserna för att montera ihop den med växellådan är i full gång.

2015-04-27

Underredet är intaget i verkstaden och och vi har konstaterat att det fanns en massa sprickor i bandlådorna, troligen orsakade av sten som har fastnat i banden. De flesta av sprickorna har vi svetsat ihop men det finns en hel del kvar att göra innan vi kan börja montera dit bandaggregatet.

Motorn på plats i motorramen

Nu har vi lyft i motorn i motorramen, nästa steg blir att montera dit växellådan. Då den är på plats är det dags att montera på motorns tillbehör.
2015-04-13_1

Vi har vänt upp och ned på underredet och tagit in det i verkstaden för att, på ett smidigt sätt, kunna montera boggilådorna. Men det syns att vagnen har körts i terrängen, för underredet har tagit en hel del stryk, så innan vi kan montera boggilådorna är det en hel del riktjobb och svetsjobb som behöver göras.
2015-04-13_2